pracownia_emg_napisW pracowni EMG wykonujemy badania:
– bezpłatnie ze skierowaniem od naszych specjalistów,

EMG i ENG to specjalistyczne badania, które mają na celu sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych. Są one najczęściej wykonywane przy podejrzeniu procesu chorobowego lub uszkodzenia w zakresie nerwów obwodowych oraz mięśni.

ENG to badanie przewodnictwa nerwowego oceniające działalność nerwów na podstawie pomiarów odpowiedzi na bodźce elektryczne, natomiast EMG to igłowe badanie mięśni mające na celu ocenę reakcji mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany do mięśnia specjalną elektrodą igłową wkuwaną bezpośrednio.

emg_napis
Badanie elektromiograficzne (EMG) wykonuje się w celu określenia czy oraz w który miejscu uszkodzony jest nerw lub nerwy obwodowe rąk i/lub nóg w przypadku ich bólu, osłabienia, uczucia pieczenia, mrowienia. Badane są również mięśnie, jeśli podejrzewana jest ich choroba, objawiającą się najczęściej bólem, osłabieniem, zanikiem mięśni.

Przewodnictwo nerwowe bada się przy pomocy impulsów elektrycznych o niskim natężeniu, które odbiera się przyklejaną lub mocowaną na skórze elektrodą powierzchowną. Czasem konieczne jest użycie bardzo cienkich elektrod igłowych, które standardowo używa się w badaniu mięśni.

Elektroneurografia (ENG) – badanie przewodnictwa nerwowego
Badanie to służy do oceny przewodnictwa we włóknach ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych. Wykonuje się je w celu potwierdzenia uszkodzenia pojedynczego nerwu lub wielu nerwów, a także w celu przybliżenia mechanizmu uszkodzenia.

zastosowanie_napis
Badanie ENG i EMG mają zastosowanie w diagnostyce następujących schorzeń:
•    uszkodzenie pojedynczych nerwów m.in. zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego, uszkodzenie nerwu promieniowego, uszkodzenie nerwu twarzowego,
•    radikulopatie (uszkodzenie korzeni nerwowych np. w przebiegu dyskopatii),
•    uszkodzenie splotu – ramiennego lub lędźwiowo-krzyżowego,
•    polineuropatie,
•    miopatie,
•    choroba neuronu ruchowego,
•    miastenia.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Do badania EMG nie trzeba się specjalnie przygotowywać poza zaniechaniem użycia kremów lub maści na części ciała przeznaczone do badania na kilka godzin przed wyznaczonym terminem. Samo badanie trwa od 10 – 15 minut do godziny. Wynik jest opracowywany oraz wydawany zaraz po badaniu.